novo

Studentski parlament uputio otvoreno pismo NKT-u

Poštovani g-dine Hrapoviću,

 Studentski parlament Univerziteta Crne Gore kao krovna studentska organizacija najveće ustanove visokog obrazovanja, obraća Vam se s ciljem rješavanja pitanja organizacije nastave, predispitnih obaveza  i ispita na organizacionim jedinicama. Naime, svjedoci smo da se usljed nepovoljne epidemiološke situacije u našoj državi donose preporuke nadležnih institucija, te da se iste često i mijenjaju, što utiče i na organizaciju nastave i ispita. U takvim okolnostima studenti su zatrpani brojnim obavještenjima, informacijama i preporukama, u situaciji da na različitim organizacionim jedinicama pojedini profesori različito tumače pravila i preporuke. Tako se neka predavanja organizuju neposredno, odnosno u amfiteatru, druga on-line, a isto važi i za provjere znanja (kolokvijumi i ispiti). Stoga, studenti su u situaciji koja nije u potpunosti definisana, te izlazi iz okvira onoga što bi moglo da se nazove redovnim stanjem.

Uvažavajući aktuelni trenutak, te činjenicu da je koronavirus u potpunosti promijenio dosadašnji način života, time i funkcionisanja ustanova visokog obrazovanja, ukazujemo da smo još 17. novembra kada studenti širom svijeta obilježavaju Međunarodni dan studenata, skrenuli pažnju na rješavanja ovog pitanja i neophodnost donošenja preciznih instrukcija i naredbi  za odvijanje nastave, predispitnih obaveza i ispita na ustanovama visokog obrazovanja.

Stoga, obraćamo se otvorenim pismom Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) s ciljem donošenja jasnih smjernica za organizaciju nastave, predispitnih obaveza i ispita, koje će biti u obavezujućoj formi, a ne preporuke koje se mogu različito tumačiti od fakulteta do fakulteta ili od profesora do profesora. Očekujemo da će svoje stavove i predloge po ovom pitanju zauzeti i Ministarstvo prosvjete kao što je uradilo za osnovne i srednje škole, kao i Univerzitet Crne Gore.

U vezi s prethodno navedenim a u skladu sa našim skromnim znanjem i mogućnostima predlažemo nadležnim institucijama  neke od mogućih mjera:

– Održavanje nastave i predispitnih obaveza online putem

– Angažovanje redara na svim organizacionim jedinicama – osobe koje će spriječiti da se stvaraju gužve u holovima fakulteta.

-Imenovanje koordinatora od strane uprava – koji  će biti adresa kojoj se studenti mogu obratiti u slučaju da su pozitivni na koronavirus ili imaju rješenje o samoizolaciji, kako bi se za njih organizovalo polaganje predispitnih obaveza i ispita u drugom terminu;

– Objavljivanje sedmičnog rasporeda predavanja i kolokvijuma na sajtovima organizacionih jedinica – svi fakulteti bi objavljivali tačan raspored, sa brojem ljudi sa  naznakom da li se predavanja, predispitne obaveze i  ispiti organizuju neposredno ili on-line.

Stava smo da navedene mjere mogu da doprinesu prevazilaženju trenutne situacije i definisanju jasnih obaveza organizacionih jedinica, koja će se neposredno primjenjivati na svim fakultetima i od strane svih članova akademskog osoblja.

 Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna objašnjenja, a u nadi da će ovo pitanje u najskorijem periodu biti rješeno u korist onih čije interese zastupamo.

Studentski parlament Crne Gore

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: