novo

U Moštanici začeta svijetla tradicija vaspitanja i obrazovanja

POVODI: Sto dvadeset pet godina školstva u nikšićkom Prekovođu

Mještani Klačine i Riđana 1897. godine traže od Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova Crne Gore da im odobri učitelja „koga su oni našli“. Školsku zgradu su podigla domaćinstva okolnih sela, razrezom „po dimovima“. Prvi učitelji su bili Šćepan Martinović, Spasoje Ilić, zatim Andrija Golubović. Do školske 1910/11. godine školovala su se samo muška đeca, a tada se upisuju i dvije đevojčice

Nedavno je nikšićka Osnovna škola ,,Janko Mićunović“ u Moštanici uz Dan škole svečano obilježila i 125 godina postojanja organizovanog školstva na ovom području. Bila je to prilika da se na svijetlu tradiciju vaspitanja i obrazovanja ovog kraja podśete kako prisutni tako i šira javnost. Svečanosti su, pored učenika, nastavnog osoblja i roditelja prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo, Savjeta roditelja, Mjesne zajednice, bivši učenici škole i mnogi drugi. Škola od 1959. godine nosi ime prvoborca i sudije iz tog kraja Janka Mićunovića.

U ime porodice Mićunovića skupu je prisustvovao Branislav Źaga Mićunović koji je pozdravio prisutne, a učenicima poželio uspješne školske dane. Direktor škole Željko Stanković je u svom obraćanju istakao značaj jubileja koji ove godine škola slavi postižući vrijedne rezultate u vaspitnom i obrazovnom radu, naglašavajući uspjehe učenika koji su ove godine osvojile mnoge nagrade i prestižna mjesta na školskim, opštinskim i državnim takmičenjima. O radu škole u ranijem periodu govorio je i bivši učenik ove ustanove dr Radovan Raco Mijanović.

Područne jedinice

Školu koja se nalazi na svega 5 km zapadno od Nikšića danas pohađa oko 180 učenika, uključujući i područnu jedinicu Kočani. Sa njima radi nastavnički kolektiv koji broji 32 zapošljena. Ranije, sedamdesetih godina prošlog vijeka škola je upisivala blizu 400 učenika. To je bio period kada je u njenom sastavu radilo više područnih jedinica (Broćanac, Kočani, Kuside, a jedno vrijeme pripadalo joj je, do 1963, i područno odjeljenje u Grebicama). Od 2003. godine školi pripada i četvororazredno odjeljenje iz Gornjih Trepača, tj. od kada Osnovna škola „Nikica Mrvaljević“ gubi status samostalne ustanove. Danas i to odjeljenje ne radi. Nešto ranije su ukinuta odjeljenja u Orlini i Stubi. U posljednje vrijeme smanjuje se broj učenika što je rezultat nepovoljnih demografskih kretanja.

Ove područne jedinice su takođe imale dugu tradiciju prosvjetiteljskog rada i odigrale značajnu ulogu na razvoju kulturno-prosvjetne djelatnosti i mjestima đe su osnovane i radile. Tako je škola u Broćancu (nikšićkom) počela sa radom školske 1898/99. godine i kao samostalna ustanova je radila do 1960. godine kada je postala područna jedinica matične škole na Moštanici. Svojevremeno je imala i do 50 učenika da bi zbog raseljavanja stanovništva i pada nataliteta postepeno ostala bez učenika.

Škola u Kočanima je počela sa radom školske 1898/99. godine kao samostalna ustanova i sa tim statusom je radila do 1962/63. godine. Tada postaje područno odjeljenje Osnovne škole „Janko Mićunović“. Svojevremeno je bilo iškolovano u ovom odjeljenju i preko 150 učenika. Danas nastavu pohađa 20-ak učenika. Škola u Gornjim Trepčima je osnovana i počela sa radom školske 1897/98. godine. Od 1960. godine radi kao samostalna osmogodišnja škola do 2003. godine kada je u okviru racionalizacije školske mreže izgubila taj status, a četvororazredno odjeljenje postalo područna jedinica škole „Janko Mićunović“. Danas odjeljenje ne radi jer nema đece za školovanje. U Kusidama je 1944. godine počela sa radom četvororazredna škola, samostalno radila do 1961. godine kada je postala područna jedinica škole na Moštanici. Odjeljenje je radilo do školske 1982/83. godine. Četvororazredna škola u Orlini je otvorena 1946. godine i poslije nekolike školske godine prestala sa radom. U Stubi je školske 1956/57. godine počela sa radom četvororazredna škola, ali je poslije tri godine prestala sa radom.

Rad škole

Bila je ovo prilika da se predstavi rad škole kako u ovoj tako i prethodnih godina. U prvom redu su istaknuti rezultati rada sa učenicima, kao i zapaženi rezultati učenika u uspjehu i na pojedinim takmičenjima. Školska godina je posebno bila uspješna za učenice Nađu Đurković, Barbaru Marković, Anđelu Milović i Mariju Samardžić koje su školovanje u ovoj ustanovi završile sa diplomom „Luča“. Njima je diplome uz prigodne nagrade uručio direktor škole Željko Stanković i predśednik Mjesne zajednice Vitalac Petko Butorović. Škola ima veoma dobru saradnju sa mjesnim zajednicama Kočani i Vitalac.

Ovom prilikom promovisan je i prvi broj lista učenika i nastavnika koji će nositi naziv „Mostovi“. Povodom svečanosti nastavnici i učenici škole su pripremili veoma bogat i kvalitetan kulturno-zabavni program.

Istorijat škole

Javna ustanova Osnovna škola ,,Janko Mićunović“ Moštanica (Vitalac), opština Nikšić, nastavlja tradiciju prve četvorogodišnje osnovne škole koja je otvorena u Riđanima školske 1897/98. godine. Mještani Klačine i Riđana 1897. godine traže od Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova Crne Gore, tj. od nadzornika Đura Popovića da im odobri učitelja „koga su oni našli“. Naredne godine je upućen zahtjev za gradnju nove školske zgrade. Dobili su odobrenja, a škola prve godine radi sa statusom privatne škole. Ministar prosvjete 3. septembra 1898. godine odobrava državnog učitelja čime je ona postala javna državna ustanova. Školsku zgradu su podigla domaćinstva okolnih sela, razrezom „po dimovima“. Na polukružnom nadvratniku u kamenu je uklesan crnogorski grb, a ispod njega stoji natpis „Radnja škole Riđani 1899“.

Prva školska zgrada u Riđanima

Prvi učitelji su bili Šćepan Martinović, Spasoje Ilić, zatim Andrija Golubović, a na početku su bila upisana 52 đaka. Do školske 1910/11. godine školovala su se samo muška đeca, a tada se upisuju i dvije đevojčice. Škola je redovno radila između dva svjetska rata, a nakon oslobođenja počela je sa radom aprila 1944. godine. Tada je upisano 93 učenika. Prvi učitelji su bili Vaso Vujović sa suprugom Jordankom, Vida Vujačić, Đuro Krivokapić.

Učitelj Vaso Vujović

Za postignute rezultate u vaspitno-obrazovnom radu škola je 1950. godine dobila plaketu i novčanu nagradu od Savjeta za nauku i kulturu Vlade FNRJ kao najbolja škola u Republici Crnoj Gori. Do školske 1961/62. godine škola radi u navedenoj školskoj zgradi kada je izvršena eksproprijacija za potrebe Hidroelektrane „Gornja Zeta“. U međuvremenu je na Moštanici – Vitalcu otvorena osmogodišnja škola 1957. godine pa su učenici iz Riđana postepeno prelazili u novootvorenu školu. Do prestanka rada škola u Riđanima je bila područno odjeljenje škole na Moštanici.Od školske 2010/11. godine u svim razredima realizuju se vaspitno-obrazovni program devetogodišnje osnovne škole.

Od početka rada pune osmogodišnje škole (1961) njom su rukovodili: Mirko Radulović (1961 – 1963), Dušan Drašković (1963 – 1966), Momir Milović (1966 – 1970), Danilo Abramović (1971 – 1975), Slobodan Simović (1975 – 1980), Kosto Perišić (1980 – 2000), Vesko Kadović (2000 – 2021), Miloš Radoš (2001 – 2002) i Željko Stanković od 2002. godine koji i danas rukovodi školom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: