novo

USVOJENA STRATEGIJA ZA MLADE

Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici Strategiju za mlade za period 2023-2027. godine sa predlogom Akcionog plana za 2023-2024., na predlog ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića.

Novom Strategijom predviđeni su osnovni principi kao polazište za bolji položaj mladih u Crnoj Gori.

Kako je kazao ministar Lalošević, u pitanju je najznačajniji dokument iz oblasti mladih.

“Radili smo dugo vremena na Strategiji i uspjeli. Nakon konsultacija sa UNDP-om, Evropskom komisijom i Unicefom, organizovali smo više istraživanja. Zabrinjavajući podaci govoro da gotovo 55 odsto mladih, školovanih ljudi želi da ode iz Crne Gore. Prostornim planom o kojem smo danas ovdje govorili, razvojem sjevera.., imamo šansu da zaustavimo jedan dio tih mladih ljudi. Dio njih želi da se bvrati. Što jeste pozitivno. Da li ćemo im omogućiti da se vrate, sa svojim znanjem i iskustvom koje su stekli na Zapadu”, kazao je Lalošević u uvodnom izlaganju.

Ministar je naglasio da 141.000 mladih ljudi do 29 godina u Crnoj Gori zaslužuje da se usvoji pomenuti dokument.

„Četiri su operativna cilja ove Strategije: razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba; stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika; ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih i unapređenje  mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje,  monitoring i evaluaciju omladinske politike“, obrazložio je Lalošević.

Direktor Direktorata za mlade Martin Lulgjuraj najavio je da će Ministarstvo sporta i mladih predložiti formiranje Koordinacionog tijela čiji zadatak bi bio praćenje ovog petogodišnjeg strateškog dokumenta, a u čijem sastavu bi bili predstavnici drugih resora koji se tiču pitanja mladih.

“Pitanje mladih nije pitanje jednog resora, već pitanje i drugih Ministarstava. Takođe, mislim da bi trebali ubuduće imati veći budžet, kada je u pitanju ovaj resor”, kazao je Lulgjuraj.

U cilju približavanja strateškog okvira omladinske politike mladima, Ministarstvo sporta i mladih će nakon usvajanja Strategije za mlade 2023-2027. godine pristupiti izradi „Youth-friendly“ verziji ovog dokumenta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: