novo

Vojinović: Dio učenika nakon završene osnovne škole funkcionalno nepismen

Sveobuhvatna Analiza sektora obrazovanja za period 2015.-2020. koja je rađena u saradnji sa našim partnerima iz UNICEF-a, ukazala nam je na veliki broj problema. Analiza je dala nalaze i preporuke grupisane oko poglavlja koja se odnose na kontekst razvoja sistema obrazovanja, školsku infrastrukturu, upis i efikasnost, kvalitet, jednakost, finansiranje, uticaj covida 19 na vaspitno-obrazovni proces. Osim problema sa prebukiranošću, Analiza je pokazala i da nam je dio učenika funkcionalno nepismen nakon završene osnovne škole, a evidentan je i nedostatak računarske opreme u školama, kazao je u intervjuu za CdM ministar prosvjete Miomir Vojinović.

Napominje ministar da neki rezultati Analaze nisu pozitivni, ali je data dobra polazna tačka da znamo u kojem smjeru treba ići i na koji način način unaprijediti obrazovni sistem.

Ministar je jasan – ulaganje u obrazovanje najbolja investicija u budućnost jedne države.

“Jačanje obrazovne politike, unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima kao i težnja da izazove i prepreke sa kojima se suočavamo rješavamo na pravi način, zasnovan na dokazima i relevantnim podacima, svakako je prioritetni cilj Ministarstva prosvjete čemu ćemo se ozbiljno i profesionalno posvetiti u budućem periodu”, istakao je Vojinović.

Kako je dio javnosti nije bio zadovoljan učincima njegove prethodnice, ministarke Vesne Bratić, CdM je ministra Vojinovića pitao koje sve probleme su u njegovom resoru naslijedili, kao i koje su od tih problema riješili?

Vojinović podvlači da problemi u obrazovnom sistemu Crne Gore ne datiraju od juče.

“Njih je naslijedila i prethodna administracija od one prije nje, i nekoliko generacija ranije. Reklo bi se da su problemi naslijeđivani, neki rješavani, ali ostalo je dovoljno i za ovu sadašnju”, kaže ministar.

Napominje Vojinović da je prebukiranost škola jedan od uvjek aktuelnih, gorućih problema u našem obrazovnom sistemu.

“Ministarstvo prosvjete i Vlada Crne Gore se trude da pronađu i realizuju rješenja kako bi naši učenici imali najbolje moguće uslove za školovanje”, naglašava Vojinović.

Ministar navodi brojne značajne projekte koje je resor kojim rukovodi realizoval u prethodnom periodu.

“Ministarstvo je renoviralo i adaptiralo više ustanova javnog obrazovanja. Završena je adaptacija kotlarnice u vrtiću JPU “Dragan Kovačević“, termotehničkih instalacija u JU SMŠ “Danilo Kiš“ u Budvi, te unutrašnjih prostorija JU OŠ „Branko Božović“ u Podgorici. Planirana je i adaptacija kotlarnica u osnovnim školama u Nikšiću, Podgorici, Bijelom Polju, Petrovcu, Baru, Beranama, Tuzima i u Herceg Novom. U toku su tenderske procedure za adaptaciju prostorija vrtića u Baru, adaptacija krova Osnovne škole „Aleksa Bećo Đilas“ u Mojkovcu i OŠ „Braća Labudović“ u Nikšiću. Obezbijeđena su i sredstva za adaptaciju krovova na JU Dom učenika i studenata u Podgorici. U toku su adaptacije Gimanzije “Tanasije Pejatović” u Pljevljima i OŠ “Krsto Radojević” u Kotoru”, naveo je ministar.

Dodaje da je u saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope u decembru 2019. godine potpisan ugovor o izgradnji vrtića u Baru i Ulcinju.

“Ova administracija Ministarstva prosvjete, potpisala je sa Evropskom investicionom bankom ugovor po kojem su realizovani određeni projekti. Nakon otvaranja savremenog objekta škole u Tološima, svakako je prioritetan objekat OŠ „Vladimir Nazor””, kazao je Vojinović.

Najavio više projekata

Najavio je ministar realizaciju brojnih značajnih projekata u narednkm periodu.

“Kapitalnim budžetom za narednu godinu planirana je izgradnja osnovne škole i vrtića u Tivtu, vrtića u Golubovcima, rekonstrukcija krova Osnovne škole „Meksiko“ u Baru, zatim izgradnja III osnovne škole u Rožajama, škole u Igalu, osnovne škole na Starom aerodromu i Bloku 35/36 u Podgorici, rekonstrukcija osnovne škole u Beranama, izgradnja nove osnovne škole u Bijelom Polju kao i izgradnja novog paviljona u okviru OŠ „Oktoih“ u Podgorici”, naveo je ministar.

Vojinović kaže da je budžetom predviđena i rekonstrukcija fiskukturne sale Srednje stručne škole u Bijelom Polju, potom izgradnja sportskih sala za dvije osnovne škole u Golubovcima, fiskulturna sala za školu u Kotoru, dvije fiskulturne sale u Beranama, zatim u Bijelom Polju, Pljevljima i Andrijevici.

Ministarstvo prosvjete radi na poboljšanju materijalnog položaja prosvjetnih radnika.

CdM je pitao ministra kakav je plan, koliko prosvjetarima zarade biti povećane, da li će taj proces biti realizovan fazno, i na koji način?

Vojinović poručuje da je trenutni menadžment Ministarstva prosvjete, smatrajući da nakon višegodišnje stagnacije plata zaposlenih u prosvjeti naši prosvjetari zaslužuju da budu adekvatno vrednovani, formirao Radnu grupu koja je radila na poboljšanju socio-ekonomskog statusa prosvjetnih radnika, kroz izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete.

“Ministarstvo finansija je na zahtjev Sindikata izašlo u susret prosvjetnim radnicima i predložilo da se zarade uvećaju kumulativno, u tri godine, preko 45 posto. Razgovori i dogovori su i dalje u toku a javnost će o svemu biti blagovremeno obaviještena”, navodi on.

Ministar je govorio i o problemu koji se ne rješava godinama unazad, a to je prevoz učenika i prosvjetnih radnika u ruralnim sredinama.

Vojinović je i tu jasan – iako organizacija prevoza učenika nije u nadležnosti Ministarstva, nijesu ostali bez odgovora na potrebe rješavanja otvorenih pitanja prevoza učenika iz pojedinih ruralnih područja, već su uloženi napori da se nabave nova vozila i olakša pristup vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Podvlači da područjima gdje nema organizovanog javnog prevoza Ministarstvo finansira 123 školskih vozila, kojima raspolaže 100 škola. Troškovi finansiranja se odnose na rashode za gorivo, osiguranje, registraciju i održavanje vozila. Ovim vidom prevoza obuhvaćeno je 4.557 korisnika/učenika.

“Ministarstvo je na osnovu zahtjeva vaspitno-obrazovnih ustanova izvršilo zamjenu 30 školskih vozila za prevoz učenika, koji žive u ruralnim predjelima Crne Gore. Bezbjednost prevoza djece je time podignuta na veći nivo, a troškovi za održavanje vozila će se smanjiti. U narednom periodu Ministarstvo će pokušati da učini sve kako bi se zamjenio i preostali vozni park”, kaže Vojinović.

Takođe, dodaje on, Ministarstvo participira u troškovima prevoza u međumjesnom, gradskom i prigradskom saobraćaju.

“Pravo na participaciju u cijeni prevoza u prigradskom i međugradskom saobaraćaju koristi od 1.000 do 1.700 učenika osnovnih i srednjih škola. Novim Budžetom je planirana nabavka novih vozila u iznosu od milion i po eura koji će biti raspoređen u narednih pet godina, po 300 hiljada eura”, istakao je on.

Šalje Vojinović još jednu važnu poruku.

“Naravno da je naš cilj da svako dijete ima priliku da se obrazuje. Mi smo tu da pomognemo i učinimo sve da tako i bude”, poručuje ministar prosvjete.

Neophodna reforma

Ministar je govorio i o potrebnoj reformi koja je potrebna crnogorskom obrazovnom sistemu.

“Promjena sistema obrazovanja je izuzetno kompleksan zadatak. Obrazovanje kakvo je danas, bez dograđivanja, ne može odgovoriti modernom dobu i zato se moraju sprovesti kvalitativne, strukturalne, organizacijske, koncepcijske i kadrovske promjene. To nam je pokazala i nedavna Analiza obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Dakle, neophodno je ispuniti odgovarajuće uslove, prije svega materijalne, što znači obezbijediti nove školske objekte, opremiti učionice, kabinete i slično, podići društveno-ekonomski standard nastavnog kadra, ojačati stručne kapacitete nastavnika, revidirati nastavne planove i programe u skladu sa potrebama tržišta rada i znanja, koji će parirati evropskim sistemima obrazovanja”, navodi on.

Dodaje da savremeni sistem obrazovanja mora biti usklađen sa razvojnim ciljevima reformi u Crnoj Gori.

“Sistem obrazovanja bez dograđivanja ne može odgovoriti modernom dobu. Zato treba organizovati sistem kako bi se pojedincu obezbijedili uslovi za razvoj i slobodu mišljenja, a sve principe rada postaviti na temelju osnovnih ljudskih prava, tolerancije i solidarnosti”, ističe Vojinović.

Na pitanje da li je obrazovni sistem danas urušen i duboko politizovan, Vojinović podvlači da je na početku svog mandata podsjetio na činjenicu da prosvjetiteljska paradigma, kako u Evropi i većem dijelu razvijenog svijeta, pa i kod nas, podrazumijeva princip jednakosti u pogledu obrazovanja, tj. da bude zagarantovano svoj djeci. Iz toga proizilazi da je politički ili bilo kakav drugi uticaj u školama neprihvatljiv.

“Škola je mjesto gdje će učenici sticati kvalitetna, sveobuhvatna i funkcionalna znanja i vještine, usklađena sa dinamičnim razvojnim tokovima društva. Svima nam je cilj stvaranje prijatnog i podsticajnog školskog ambijenta za razvoj učenika i ostvarivanje njihovih punih potencijala, u kome se poštuju individualne sposobnosti i različitosti. Trudimo se da princip jednakosti u pogledu obrazovanja bude zagarantovan svoj djeci”, zaključio je ministar Vojinović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: