novo

Vujović: Vratiti djecu i mlade kreiranjem kvalitetnih programa

Samo jake i aktivne ustanove mogu doprinijeti razvoju sektora kulture, strateškim planiranjem ponude za djecu i mlade otvoriti vrata institucija kulture ovoj publici, poručeno je tokom posjete ministarke kulture i medija, dr Tamare Vujović, ustanovama. Ministarka Vujović posjetila je Filmski centar Crne Gore, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore i Crnogorsku kinoteku i razgovarala sa rukovodstvom tih ustanova.

Na sastanku sa direktoricom Filmskog Centra Aleksandrom Božović i predsjednikom Savjeta FC dr Edinom Jašarovićem, predstavljene su najvažnije aktivnosti u prethodnom periodu i razgovarano o planovima za unapređenje rada. Bilo je riječi o izmjeni Zakona o kinematografiji, kao i Uredbe o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela, s obzirom na to da se moraju uskladiti sa novim praksama u ovoj oblasti. “Očekuje nas i izrada Nacionalnog programa razvoja kinematografije, strateškog dokumenta koji će projektovati ciljeve i prioritete razvoja u petogodišnjem periodu”, istakla je direktorica Božović.

“Važno je unaprijediti saradnju Filmskog centra sa Radio televizijom Crne Gore, jer ona doprinosi razvoju crnogorske kinematografije, a posebno može otvoriti prostor za produkciju serijskog programa, koja kod nas u ovom trenutku nije na zavidnom nivou”, istakla je ministarka Vujović i predložila da se putem konkursa Centra sufinasira produkcija serijskog programa.

Kako je naveo predsjednik Savjeta Jašarović, Filmski centar prepoznaje važnost ovog partnerstva, naglašavajući da su sa RTCG 2022.godine potpisali Sporazum o saradnji.

“Kako je i predviđeno Nacionalnim programom razvoja kulture, Ministarstvo kulture i medija nastaviće da podržava projekte digitalizacije bioskopa u crnogorskim opšttinama, u saradnji sa Filmskim centrom”, rekla je ministarka.

Dogovoreno je da se obezbijede uslovi za digitalizaciju kino sala u nekoliko opština u Crnoj Gori, a nakon procjene potrebnih radova i troškova.

Razgovarano je i o nedostatku kadrova u oblasti kinematografije u Crnoj Gori i o doedukaciji postojećih kadrova. Posebno je istaknut značaj filmske pismenosti i njegovog uvođenja u obrazovni sistem.

Tokom posjete Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore, ministarka je razgovarala je o radu ove novoosnovane ustanove sa dr. Vladislavom Šćepanovićem, direktorom Muzeja. Ministarka je istakla zadovoljstvo što je Muzej na početku rada ostvario međunarodnu saradnju na promociji crnogorske umjetnosti, a posebno je pohvaljena i činjenica da je uvedena konkursna procedura, sa jasno određenum uslovima prilikom izbora crnogorskog predstavnika na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti.

“Crna Gora u oblasti savremenog stvaralaštva može mnogo da predstavi svijetu, zato povezivanje i razmjena sa zemljama Evrope, ali i ostatka svijeta mora biti u vrhu prioriteta rada ustanova kulture”, navela je Ministarka.

Direktor Šćepanović je rekao da je od stupanja na dužnost započeo sa aktivnostima na popunjavanju fonda Muzeja naglašavajući da u periodu do izgradnje zgrade Muzej mora oformiti svoju kolekciju. “Drago mi je da smo od osnivanja Muzeja već izvršili jedan otkup radova, koji čini 15 kvalitetnih radova i koje ćemo uskoro predstaviti na izložbi u Muzeju”, dodao je.

Razgovarano je i o edukativnom programu Muzeja i važnosti privlačenja djece i mladih da posjećuju programe kulture. “Na taj način usmjeravamo djecu pravim putem i razvijamo publiku koja će kasnije posjećivati ustanove kulture,” navela je ministarka.

Ministarka je obišla i galerijske prostore kojima Muzej raspolaže, te ponovila da je neophodno što hitnije izgraditi savremeni multifunkcionalni objekat, koji će odgovoriti izazovima savremenog društva i postati kulturna tačka Glavnog grada.

Tokom susreta sa direktorom Crnogorske kinoteke, Goranom Bjelanovićem, razgovarano je o najvažnijim aktivnostima, ali i problemima sa kojima se ova ustanova suočava u radu. Kako je istakao direktor, Kinoteka je u prethodnom periodu ostvarila značajnu međunarodnu saradnju, ali i saradnju sa nekoliko opština u Crnoj Gori, kako bi predstavila svoj bogati fond.

Razgovarano je o nedostatku kadrova, posebno onih koji bi se bavili restauracijom filmskih traka, o potrebi dodatne edukacije postojećih kadrova, kao i mogućnostima za obezbjeđivanje međunarodne podrške u ovoj oblasti.

Ministarka Vujović je navela da Kinoteka baštini bogatu kolekciju i istakla da je neophodno da što prije podnesu inicijativu kako bi se neki od najvrjednijih naslova zaštitili kao kulturno dobro Crne Gore. “Ovo je važno jer će doprinijeti adekvatnijoj zaštiti, ali i promociji crnogorske kinematografije”, dodala je ona.

Razgovarano je i o problemima sa kojima se ustanova suočavala u prethodnom periodu, nadzoru koji je Ministarstvo sprovelo u ovoj ustanovi i realizaciji preporuka koje su proizašle iz ovog postupka. “MKM želi jake ustanove kulture, koje će kvalitetno obavljati djelatnosti za koje su osnovane, te će dati puni doprinos da rad ustanova bude kvalitetan i transparentan”, zaključila je ministarka.

Ona je govorila i o edukativnoj ulozi Kinoteke i potrebi da predstavljaju javnosti fond koji im je povjeren na čuvanje.

Ministarka je obišla i prostor koji koristi Kinoteka te navela da su uslovi za rad i čuvanje građe adekvatni.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: