novo

Zakon o postupanju o maloljetnicima u krivičnom postupku

Ministarstvo pravde dana 21. jula 2023. godine poslalo je Evropskoj komisiji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku* na komentare i sugestije. Obaveza donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku* proizilazi iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023, kao i iz Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu.Potreba donošenja ovog Zakona zasniva se na više razloga. Ključni cilj jeste jačanje procesnih garancija za djecu koja su osumnjičena ili optužena u krivičnim postupcima, takođe i osnaživanje položaja djeteta kao žrtve, oštećenog ili svjedoka krivičnog djela. Dakle, donošenjem zakona omogućiće se efikasniji pravni okvir za maloljetnike u krivičnom postupku kao i efikasnije sprovođenje Zakona u praksi. Nadalje, ukazala se potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima u pogledu pojmovnog određenja djeteta koje ima za cilj dodatnu procesnu zaštitu.Izvršeno je preispitivanje i nekih odredaba koje je nametnula praktična primjena, a propisani su i novi članovi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: