novo

RASPISAN javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG – opštinski propisi”, br. 03/16, 31/17 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu  r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2018. GODINU Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje…

Pročitaj više