novo

Nagradni konkurs literalnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola na temu PORODICA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo sporta i mladih, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, povodom Međunarodnog dana porodice, raspisuju I NAGRADNI KONKURS  LITERARNIH I LIKOVNIH RADOVA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI CRNE GORE NA TEMU: PORODICA Konkurs se odnosi na učenike/ce od I do IX razreda osnovnih škola. USLOVI: Lirerarni radovi treba da…

Pročitaj više

Nagradni konkurs literalnih i likovnih radova za učenike osnovnih škola na temu PORODICA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstvo sporta i mladih, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, povodom Međunarodnog dana porodice, raspisuju I NAGRADNI KONKURS  LITERARNIH I LIKOVNIH RADOVA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI CRNE GORE NA TEMU: PORODICA Konkurs se odnosi na učenike/ce od I do IX razreda osnovnih škola. USLOVI: Lirerarni radovi treba da…

Pročitaj više

RASPISAN KONKURS XXXVIII DANI HUMORA I SATIRE „VUKO BEZAREVIĆ”

Povodom organizacije Dana humora i satire „Vuko Bezarević“ – Pljevlja 2024., Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja i Savjet Dana humora i satire „Vuko Bezarević” raspisuju K O N K U R S ZA NAGRADU „TIPAR” za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ kao godišnja…

Pročitaj više

Konkurs za istraživačku poziciju iz robotike na Univerzitetu u Đenovi

Istraživačka grupa Univerziteta u Đenovi, TheEngineRoom, otvara slobodno mjesto za prijem istaživača iz oblasti kognitivne robotike, kontrole robota i mašinskog učenja na međunarodnom istraživačkom projektu ERASMUS+, koji je realizovan u saradnji evropskih i indijskih partnera. Univerzitet u Đenovi je partner Univerziteta Crne Gore u okviru Ulysseus alijanse. Naučni koordinator: Prof. Fulvio Mastrogiovanni Pozicija: Istraživačka stipendija Lokacija: Univerzitet u Đenovi, Italija…

Pročitaj više

Javni konkurs za NVO – oblast Interkulturalizam 2024

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i…

Pročitaj više

Javni konkurs za NVO – oblast Rodna ravnopravnost 2024

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list Crne Gore“, br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu…

Pročitaj više

Javni konkurs za NVO – oblast manjine 2024.

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i…

Pročitaj više

Javni konkurs za NVO – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki 2024.

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list CG“ br. 119/23) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i…

Pročitaj više