novo

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju

Na osnovu člana 32 g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završetka Javnog konkursa za finansiranje nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju za 2023. godinu, broj 01-056/23-7960/1 od 21. avgusta 2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva…

Pročitaj više

Spisak prijavljenih NVO koje su ispunile uslove iz Javnog poziva za članove/ice Inovacionih radnih grupa Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), a u skladu sa ponovljenim Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice Inovacionih radnih grupa Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju (Obavještenje: Produženje…

Pročitaj više

NVO Juventas: Oko 40 odsto naslušanijih pjesama na You Tube-u sadrži stihove koji glamurizuju kriminal

U Crnoj Gori oko 40 odsto najslušanijih pjesama na You Tube-u sadrži stihove koji glamurizuju kriminal i slične pojave, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije (NVO) Juventas. Istraživanje je obuhvatilo period od avgusta prošle do avgusta ove godine na You Tube platformi, a predstavljeno je na događaju „CLEAR THE AIR – Dekonstrukcija glamurizacije kriminala u popularnoj…

Pročitaj više

OIE u Crnoj Gori: Veliki potencijal koji se ne koristi dovoljno

U utorak 12. septembra 2023. godine, NVO Green Home održala je skup s građanima Podgorice kako bi istražila njihovo mišljenje o obnovljivim izvorima energije, njihovu spremnost da ih koriste i koliko su informisani na tu temu. Ovom prilikom, organizacija je takođe predstavila svoju brošuru “Hajde da pričamo o obnovljivim izvorima energije po mjeri čoveka” Sagovornici…

Pročitaj više

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu

Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva kulture i medija, objavljuje Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs Kultura spaja: od amatera do profesionalaca za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima kulture…

Pročitaj više

Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama po Javnom konkursu za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju za 2023. godinu (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija, objavila je 01. avgusta 2023. godine Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju za 2023….

Pročitaj više

“NVO” “Euromost”: Oko deset hiljada učenika za 13 godina manje u školama na sjeveru Crne Gore

U opštini Šavnik je školske 2010/2011.godine pohađalo 29 učenika u Srednjoj školi, dok je u školskoj 2022/2023.godini pohađalo 15.učenika, što je za 14 učenika manje, kada se tiče osnovnog obrazovanja u ovoj opštini u školskoj 2010/2011.godini je pohađalo 167 učenika, dok u 2022/2023.godini je taj broj smanjen na 90 ili za 77.manje Oko deset hljada…

Pročitaj više

Lista NVO – Etički odbor

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, Ministarstvo unutrašnjih poslova…

Pročitaj više