novo

Javni poziv NVO o Nacrtu sektorske analize za oblast socijalne i dječje zaštite – zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo rada i socijalnog staranja, upućuje JAVNI POZIV  nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita žena od nasilja i nasilja u porodici o   NACRTU SEKTORSKE ANALIZE…

Pročitaj više

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju finalizovanja sektorske analize Opštine Pljevlja radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2024. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija možete pogledati OVDJE. Nacrt sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2024. godinu…

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA NVO – Zakon o obrazovanju odraslih

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona…

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA NVO – Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona…

Pročitaj više

JAVNI POZIV ZA NVO – Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona…

Pročitaj više

Lista predstavnika NVO – Međuresorska radna grupa za provjeru obrazovnih isprava

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje Listu predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu u Međuresorsku radnu grupu  za pripremu predloga modela provjere inostarnih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokim obrazovanju stečenom na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama, od strane nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 Uredbe. Na osnovu Javnog poziva za…

Pročitaj više

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tjela organa državne uprave i sprovođenju u javne rasprave u pripremi zakona i strategija (”Službeni list RCG” br. 41/1 8), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava objavljuje. JAVNI POZIV   za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i…

Pročitaj više

Održan je III sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana 2024-2026. Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026

Ministarstvo javne uprave je organizovalo treći sastanak predstavnika organizacija NVO sektora i organa državne uprave u svojstvu radne grupe, koja priprema nacrt Akcionog plana 2024-2026. saglasno ciljevima Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026 (Strategija NVO). Sastanak je imao za cilj finalizaciju Nacrta akcionog plana 2024-2026. i pripremu dokumenta za razmatranje i usvajanje na…

Pročitaj više

I Z V J E Š T A J o sprovedenim konsultacijama o izradi sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti za finansiranje projekata i programa NVO-a u 2025.

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo evropskih poslova…

Pročitaj više