Grant šema od 300 hiljada eura za preduzetnice i mlade u biznisu

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa predstavili su grant šemu “Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih”, čija je ukupna vrijednost 300.000 eura.

Grant šema će pružiti podršku projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u vlasništvu žena i mladih, kroz direktnu grant podršku, sa ciljem doprinosa ekonomskom rastu.

„Kako bi bili ekonomski nezavisni i konkurentni na tržištu, važno je da podržimo žene i mlade u sticanju vještina i iskustva, da ih ohrabrimo da vode sopstvene biznise i da upravljaju svojom imovinom, da se dodatno osmjele da svoje ideje pretvore u djela u svojoj državi“, poručio je Đurović.

mladih, najčešće zbog otežanog pristupa izvorima finansiranja i ohrabrio ih je da se prijave na poziv. Istakao je da se u narednom periodu mora intenzivno raditi na društvenoj i ekonomskoj inkluziji, kontinuiranom ekonomskom osnaživanju, kako mladih na kojima ostaje budućnost države, tako i žena, sa ciljem da se rodna diskriminacija pretvori u neupitnu rodnu ravnopravnost. 

„Želimo da naša privreda bude otpornija, a da bi bila otpornija mora biti inkluzivna, pametna, zasnovana na principima digitalne i cirkularne ekonomije, jer ćemo samo tako zajednički doprinijeti održivom ekonomskom razvoju ovog društva“ poručio je Đurović.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da do ekonomskog rasta i prosperiteta dolazi kada žene i mladi napreduju na tržištu rada, ali da su prepreke na tom putu brojne.

“Ova grant šema pružiće ženama i mladim preduzetnicima sa dobrom idejom direktnu finansijsku pomoć za razvoj njihovih biznisa čime pokazujemo da su osnaživanje žena i mladih preduzetnika prioritet za EU”, istakla je ambasadorka Popa. 

Ona je ukazala na potrebu da država sistemski i na sveobuhvatan način pristupi rješavanju problema žena i mladih i time pokaže da je njihovo ekonomsko osnaživanje prioritet i Crne Gore.

Ovaj poziv podržan je i od strane Sekretarijata Savjeta za konkurentnost koji će svojim aktivnostima nastojati da što veći broj ženskih preduzeća dobije informacije o ovom načinu finansiranja.

„Uporedo sa tim nastavićemo da radimo na poboljšanju rodne ravnopravnosti kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, kroz orodnjavanje javnih nabavki, implementaciju MEST IWA 34 dokumenta koji daje definicije ženskih preduzeća, kroz orodnjavanje ključnih vladinih strateških dokumenata i legislative“, kazala je Marija Šuković iz Sekretarijata.

Podsjećamo, grant šema je finansijski podržana od strane Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za jačanje konkurentnosti i inovacija IPA 2020 i Vlade Crne Gore, a u cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja biće organizovane info sesije u još tri opštine: Bijelom Polju (25. novembar u 11:00h, Opštinska sala), Nikšiću (29. novembar u 10:00h, IPC Tehnopolis) i Baru (2. decembar u 10:00h, Opštinska sala).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: