novo

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade 2023-2027., sa pratećim Akcionim planom

Broj:   01-02-615/23-1361                                                                     Podgorica 12.07.2023.godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

daje na javnu raspravu

NACRT STRATEGIJE ZA MLADE 2023-2027 SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM

I upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti, omladinskim organizacijama i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije za mlade.

Javna rasprava će trajati 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave.

U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Podgorici, kao i konsultacije sa zainteresovanim stranama u Omladinskom servisu Bar i Omladinskom servisu Mojkovac.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije za mlade mogu dostaviti Ministarstvu sporta i mladih u pisanoj formi na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević, broj 3, 81000 Podgorica ili na e-mail: ms@ms.gov.me, na Obrascu za dostavljanje priedloga, sugestija i komentara na Nacrt strategije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: