novo

„PISA 2025 – Nauka u fokusu“

Uspješno održana prezentacija projekta „PISA 2025 – Nauka u fokusu“ u okviru programa Zavoda za školstvo i Ispinog centra.

Dr Blaženka Petričević, savjetnica u Odsjeku za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema Zavoda za školstvo, predočila je šta su pokazali rezultati istraživanja, gdje se to nalazi Crna Gora i šta se ovim projektom želi postići. Navela je glavne ciljeve: razvijanje naučne pismenosti i razvijanje ljubavi prema nauci. Ono što se do sada postiglo ovim projektom je značajan korak u prepoznavanju ključnih problema i načina kako ih prevazići.

Povratne informacija od strane nastavnika i učenika predstavila je Divna Paljević, Ispitni centar. Ona je navela sve podatke sprovedenog istraživanja/upitnika koje je obuhvatilo nastavnike prirodnih nauka i učenike od VI do VIII razreda osnovne škole i do II srednje škole, kao i upitnika za nastavnike matematike i informatike: da li su učenici razumjeli eksperiment, kako su i na koji način realizovali svoje zadatke, da li im je jasan cilj projekta, da li su samostalno radili na eksperimnetima, da li se uspjela ovim projektom razviti ekološka svijest kod učenika, da li su sve škole opremljene za realizaciju ovog projekta, da li je bilo razmjene iskustava među kolegama i mnoga druga pitanja. Navela je da je ovo samo početak i da je potrebno tačno procijeniti šta je važno u daljem toku aktivnosti raditi za bolje i uspješnije rezultate.

Koleginice su uspješno predstavile šta se do sada urađeno u okviru Projekta.

  • Formirani su timovi u školama.
  • Zavod za školstvo je sačinio aplikaciju TEAMS gdje je moguć pristup svim materijalima koordinatorima školskih timova kojih ima 260.
  • Pripremne aktivnosti za stručnu službu i nastavnike informatike i matematike.
  • Dostupni PISA zadaci za učenike za sve prirodne predmete, PISA zadaci za nastavnike sa rješenjima i načinom bodovanja.
  • Akcioni plan i raspored aktivnosti za II polugodište.
  • Obrađeni izvještaji koordinatora o eksperimentima i zadacima.
  • Urađena revizija materijala uputstava za nastavnike za ovu školsku godinu.
  • Novi krug aktivnosti je započeo od septembra 2023. i traje do decembra 2024. godine, 1 učenik radi 1 eksperiment i svako odjeljenje 1 PISA zadatak. Završava se Danom nauke u školi gdje se održava prezentacija (Primjere iz škola učinili smo dostupnim na YouTube kanalu Zavoda za školstvo).

Planirano je nastavljanje svih aktivnosti, online prezentacije PISA rezultata PISA timovima škola i diskusija, distribucija postignuća učenika za svaku osnovnu školu, savjetovanja sa PISA koordinatorima, rad na razvijanju motivacije i odgovornosti za bolji pristup testiranju, kao i posjete školama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: