novo

PRIJAVE ZA UPIS NA MASTER I SPECIJALISTIČKE STUDIJE 10. OKTOBRA

Konkursi za upis na master i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore, u studijskoj 2022/23. godini biće objavljeni sjutra, na zvaničnoj stranici UCG (www.ucg.ac.me) i u novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Za oba konkursa prijave se podnose u ponedjeljak, 10. oktobra 2022. godine, studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena službi.

Kako navode u obavještenju UCG, za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom, a koji će biti organizovani od 11. do 12. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, dok će informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita biti objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.Shodno Zakonu o visokom obrazovanju, na drugu godinu master studija se mogu upisati kandidati koji imaju stečenih 240 ECTS kredita. Fakulteti će formirati Komisije i definisati uslove za upis po ovom kriterijumu.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja za master studije izvršiće se zaključno sa 17. oktobrom, prema rasporedu organizacionih jedininca, dok će se za specijalističke studije izvršiti zaključno sa 14. oktobrom 2022. godine.

Master studije se finansiraju iz Budžeta, dok se specijalističke studije organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: