novo

U Gimnaziji obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena je 10. decembra 1948. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i zahvaljujući tome, od 1950. godine, 10. decembar se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Deklaracija proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i države svijeta. Prvi član Deklaracije kaže: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.“

Desetog decembra se dodjeljuje i nagrada UN u oblasti ljudskih prava, kao i Nobelova nagrada za mir.

Povodom obilježavanja ovog značajnog datuma, za učenike odjeljenja II-3 i II-4 organizovano je interaktivno predavanje: „Poštovanje ljudskih prava – put ka zdravom društvu“. Učenici su upoznati sa osnovnim principima i vrstama ljudskih prava, institucijama i dokumentima koji štite ljudska prava, najčešćim primjerima kršenja, naročito u periodu pandemije, kao i značaju ljudskih prava za razvoj pravednog i otvorenog društva.

Nakon predavanja organizovan je i kviz sa ciljem da se testira znanje i poveća razumijevanje učenika u ovoj oblasti.

Predavanje je održala učenica četvrtog razreda Nejra Polovina, članica Volonterskog kluba i vršnjački edukator u domenu ljudskih prava na lokalnom i državnom nivou. Aktivno učešće u diskusiji uzele su i profesorice Adisa Malagić, organizatorka pomenute aktivnosti, i Ljiljana Ranevski, profesorica informatike.

Cilj realizovane aktivnosti jeste edukovanje mladih da se ljudska prava stiču rođenjem, da su neotuđiva i nedjeljiva bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko porijeklo, boju kože, vjeru, jezik ili bilo koji drugi status.

U Crnoj Gori, ljudska prava su zagarantovana Ustavom, opšteprihvaćenim aktima međunarodnog prava, kao i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: