Za izgradnju nove gimnazije u Podgorici trebaće 9.5 miliona eura

Kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje finansiranja projekta, odlučeno je da se prava raspolaganja nad građevinskim zemljištem prenesu Ministarstvu prosvjete, kao i da se, na ime obeštećenja Univerzitetu CG za vrijednost zemljišta, kroz budžetska planiranja za narednu godinu obezbijedi iznos ne manji od 3.936.060 eura za projekat rekonstrukcije zgrade Tehničkih fakulteta

Na današnjoj sjednici Vlade u tehničkom mandatu usvojena je Informacija o izgradnji nove Gimnazije u Podgorici i potrebe prenosa prava raspolaganja nad građevisnkim zemljištem. Izgradnja školskog objekta planirana je na površini od 6000 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost investicije (sa tehničkom pripremom) procijenjena je na 9.5 miliona eura.

Izgradnja nove Gimnazije predviđena je u okviru „Programa unapređenja crnogorskog obrazovanja”, kroz finansijski ugovor sa Evropskom Investicionom Bankom. Za ovu namjenu planirana je parcela u zahvatu DUP-a „Univerzitetski centar”, Podgorica, na UP2, površine 10.638,09 m², u vlasništvu Vlade CG – Univerzitet Crne Gore.

– Kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje finansiranja projekta, odlučeno je da se prava raspolaganja nad građevinskim zemljištem prenesu Ministarstvu prosvjete, kao i da se, na ime obeštećenja Univerzitetu CG za vrijednost zemljišta, kroz budžetska planiranja za narednu godinu obezbijedi iznos ne manji od 3.936.060 eura za projekat rekonstrukcije zgrade Tehničkih fakulteta – saopšteno je iz Vlade.

Izgradnja OŠ Vladimir Nazor iz kredita i granta

Odlukom Vlade usvojena je izmjena o izgradnji Osnovne škole Vladimir Nazor, koja će biti finansirana dijelom iz kreditnih sredstava, a dijelom iz granta obezbjeđenog od strane WBIF i bilateralnih donora.

Ta odluka je donijeta usvajanjem Informacija o Izmjenama Ugovora o finansiranju realizacije projekta „Program unapređenja crnogorskog obrazovanja”, zaključenog 5. novembra 2019. godine, između Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB).

– Takođe, usljed promjene iznosa granta od ERI, sa 1,2 miliona na 2,8 miliona eura, mijenja se i ukupna vrijednosti ugovora i umjesto inicajlnih 40,54 miliona eura, ugovor iznosi 42,14 miliona. Kako je naglašeno u diskusiji, iznos kreditnih sredstava ostaje nepromjenjen, a struktura je sljedeća: Kredit od Evropske investicione banke (EIB) 18.000.000, grant od ERI 2.800.000, a 21.340.000 eura iz sopstvenih sredstava, što je ukupno 42.140.000 eura. Imajući u vidu dosadašnju dinamiku realizacije aktivinosti, a da je Ugovorom o finansiranju rok za realizaciju projekta bio do 2023. godine, nacrtom izmjena o finansiranju predviđen je i novi rok završetka projekta do juna 2027. godine – dodali su u Vladi.

Ostale stavke Ugovora ostale su nepromjenjene.

3.1 milion za izgradnju nove škole u Tuzima

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o izgradnji nove osnovne škole u Tuzima i potrebe prenosa prava raspolaganja nad građevinskim zemljištem.

U Informaciji se navodi da je planirana izgradnja školskog objekta bruto građevinske površine 4.071,65 m², u zahvatu DUP-a „Karabuško Polje“.

Ukupna vrijednost investicije, sa tehničkom pripremom, procijenjena je na 3.1 miliona eura. Kako je predmetno zemljište u vlasništvu Opštine Tuzi, dogovoren je prenos prava raspolaganja zemljištem na Vladu Crne Gore.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: