novo

Nove mjere za povećanje nataliteta u Pljevljima: Djeci 30 i 50 eura

Opština Pljevlja planira oko 1,2 miliona eura za finansijsku podršku porodicama sa djecom

Opština Pljevlja pripremila je odluku o isplati trideset eura mjesečno svoj djeci u tom gradu koja primaju dječji dodatak od države i po 50 eura djeci čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine.

Javna rasprava o ovom dokumentu čiji je naziv Odluka o finansijskoj podršci porodicama sa djecom trajaće do 15. septembra.

Ovogodišnjim budžetom za te namjene predviđeno je 410.000 eura. Iz iznosa koji je opredijeljen, takođe se može zaključiti da će pravo na ovu vrstu pomoći pljevaljskoj djeci imati oko 3.400 djece. Opština Pljevlja samo za ovu namjenu godišnje će izdvajati oko 1,2 miliona eura.

Uslov za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa djecom je da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja u periodu od najmanje godinu dana do dana podnošenja zahtjeva, da redovno pohađa osnovnu ili srednju školu.

Za djecu do šest godina starosti porodica može ostvariti pravo na finansijsku podršku nezavisno od toga da li dijete boravi u predškolskoj ustanovi. Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa djecom pokreće se zahtjevom na propisanom obrascu, koji je sastavni dio odluke.

Uz zahtjev za isplatu pomoći roditelji će morati da dostave uvjerenje o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o redovnom školovanju, dokaz o korišćenju prava na materijalno obezbjeđenje, dokaz o korišćenju prava na dodatak za njegu i pomoć, dokaz o korišćenju prava na ličnu invalidninu, rješenje o zasnivanju usvojenja, rješenje o hraniteljstvu i pravosnažnu odluku nadležnog suda o povjeravanju djeteta.

Prava na finansijsku podršku porodici sa djecom teku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Iz opštine su saopštili da je isplata svojevrsnog dječjeg dodatka jedna od mjera u cilju poboljšanja nataliteta u Pljevljima i predizborno je obećanje Nove srpske demokratije. Pljevlja su rekorder po negativnom prirodnom priraštaju u Crnoj Gori, a iz godine u godinu, podaci Monstata pokazuju da sve više ljudi umire nego što se rađa.

U cilju poboljšanja nataliteta u Pljevljima Demokratska Crna Gora nedavno je najavila da će predložiti novoj lokalnoj vlasti u Pljevljima, čiji je dio, donošenje odluke o isplati po hiljadu eura svakoj novorođenoj bebi u toj opštini.

Prema trenutno važećoj odluci jednokratna naknada za prvorođeno dijete iznosi 150, za drugorođeno 250, za trećerođeno 400 eura. Za četvrto i svako naredno dijete Opština izdvaja po 500 eura. Blizanci dobijaju jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500 eura, a trojke 3.000 eura.

Prošle godine rođeno je 175 beba, što je 19 više nego 2021. godine.

Ako se izuzme prethodna godina, broj novorođenčadi u Pljevljima iz godine u godinu drastično se smanjuje. Broj rođene djece u porodilištu u posljednjih petnaestak godina je prepolovljen.

Podaci sa posljednjeg popisa govore da u Pljevljima živi nešto više od 30.000 stanovnika, oko 15 odsto manje u odnosu na prethodni popis.

Za posljednje četiri decenije broj stanovnika se smanjio za gotovo 35 odsto, odnosno u Pljevljima živi 16.000 stanovnika manje.

Procjene su da u Pljevljima trenutno živi 25 do 26 hiljada stanovnika, što je za oko četiri do pet hiljada manje u odnosu na 2011. kada je održan popis.

U cilju povećanja nataliteta Opština je prvi put prošle godine izdvojila 20.000 eura za sufinansiranje medicinski potpomognute oplodnje. Od prošle godine Opština Pljevlja subvencionira kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje, što je još jedna od mjera koje lokalna uprava preduzima u cilju zaustavljanja strmoglavog pada nataliteta i zaustavljanja odseljavanja mladih iz Pljevalja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: