novo

Objavljen poziv za postdoktorske stipendije u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija za 2024. godinu

Postdoktorske stipendije za 2024. godinu u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija imaju za cilj obezbjeđivanje podrške za jačanje kreativnog i inovativnog potencijala istraživača koji su završili doktorske studije, a koji žele da steknu nove vještine kroz napredno usavršavanje, internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku mobilnost. Finansiranje je dostupno istraživačima koji su spremni da nastave sa istraživačkim i inovacionim projektima u Evropi i širom svijeta, kako u akademskom tako i u neakademskom sektoru.

Postoje 2 vrste postdoktorskih stipendija:

  • Evropske postdoktorske stipendije – otvorene su za istraživače koji će mobilnost realizovati u Evropi sa ciljem nastavka svoje istraživačke karijere. Ove stipendije treba da se realizuju u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa i mogu trajati između 1 i 2 godine.
  • Globalne postdoktorske stipendije – obuhvataju finansiranje mobilnosti istraživača van Evrope. Stipendija traje od 2 do 3 godine, od kojih prvi period, u trajanju od 1 ili 2 godine, treba da bude u trećoj zemlji koja nije pridružena programu HE, nakon čega slijedi obavezna faza povratka u organizaciju sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa u trajanju od godinu dana.

U nastojanju da se ojačaju veze između akademskog i neakademskog sektora, istraživači mogu dobiti i dodatnu podršku za rad u neakademskoj organizaciji sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa, na period od najviše 6 mjeseci, a koji će se uspostavljati na kraju njihovog stipendiranja.

Na poziv se mogu prijaviti istraživači koji:

  • su stekli diplomu doktorskih studija do datuma isteka roka za prijavu – kandidati koji su uspješno odbranili doktorsku tezu, ali još uvijek nisu formalno dobili diplomu, takođe će se smatrati kvalifikovanim za prijavljivanje;
  • imaju najviše osam godina iskustva u istraživanju, od datuma sticanja diplome doktorskih studija – godine iskustva van istraživačke djelatnosti, kao i pauze u karijeri neće se računati u ovaj maksimum, kao ni godine iskustva u istraživanju realizovanom u trećim zemljama, ukoliko se radi o državljanima ili dugoročnim stanovnicima država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa koji žele da se reintegrišu u Evropu;
  • zadovoljavaju pravilo mobilnosti, odnosno da nisu živjeli ili obavljali svoju glavnu djelatnost (rad, studije, itd.) u državi u kojoj će realizovati stipendiju (u slučaju evropskih postdoktorskih stipendija), ili u organizaciji koja je domaćin za odlazeću fazu (u slučaju globalnih postdoktorskih stipendija) duže od 12 mjeseci tokom 36 uzastopnih mjeseci koji prethode pozivu.

Putem ovog poziva pokrivaju se: dnevnice, dodatak za mobilnost, i dodatak za posebne potrebe, ukoliko je primjenjivo.

Poziv je otvoren do 11. septembra 2024. godine.

Više informacija o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na: Postdoctoral Fellowships | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu) putem kojeg se i podnosi prijava.

Kontakt osobe:

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija:

mr Martina Lukić, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije, e-mail: martina.lukic@mpni.gov.me  

Univerzitet Crne Gore:

mr Filip Petrović, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije, e-mail:fpetrovic@ucg.ac.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: