novo

Objavljen poziv za COFUND u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija za 2024. godinu

U okviru Marija Sklodovska Kiri akcija, vodećeg programa Evropske unije za finansiranje doktorskih i postdoktorskih studija istraživača, otvoren je Poziv za COFUND za 2024. godinu (MSCA COFUND 2024).

COFUND šema u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija usmjerena je na sufinansiranje novih ili postojećih doktorskih programa i postdoktorskih šema stipendiranja u zemljama EU ili zemljama pridruženim programu Horizont Evropa.

COFUND akcija omogućava sufinansiranje dvije vrste programa:

  • Doktorski programi, koji nude aktivnosti obuke istraživača usmjerene na razvoj i širenje vještina i kompetencija doktoranada, kako bi rezultirali dodjeljivanjem diplome doktorskih studija.
  • Postdoktorski programi, putem kojih se finansiraju individualne napredne istraživačke obuke za postdoktorande i obezbjeđuju stipendije za razvoj karijere. Programi treba da ponude obuku za razvoj ključnih prenosivih vještina i kompetencija zajedničkih za sve oblasti, da podstiču inovacije i preduzetništvo, kao i da provomišu i nagrađuju praktikovanje otvorene nauke.

Predloženi programi mogu obuhvatati bilo koju istraživačku disciplinu (pristup bottom-up). Fokus može biti i na disciplinama koje su povezane sa nacionalnim ili regionalnim strategijama istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju. Pored obavezne međunarodne mobilnosti, preporučuje se da se u programe uključe elementi intersektorske mobilnosti i interdisciplinarnosti. Istraživači treba da slobodno odaberu temu istraživanja i odgovarajuću organizaciju koja će ih ugostiti, u skladu sa svojim individualnim potrebama.

Putem COFUND akcija pokrivaju se:

  • fiksni iznos ekvivalentan minimalnoj plati istraživača;
  • dodatak za dugoročno odsustvo; i
  • dodatak za posebne potrebe, ukoliko je primjenjivo.

Poziv je otvoren do 26. septembar 2024. godine.

Kandidati koji žele da se prijave za doktorske i postdoktorske pozicije u okviru COFUND akcije treba da se prijave na projekte finansirane kroz COFUND pretragom otvorenih radnih mjesta koja se oglašavaju na međunarodnom nivou, uključujući i na portalu EURAXESS (EURAXESS | (europa.eu).

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na linku COFUND | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu), putem kojeg se i podnosi projektna prijava.

Kontakt:

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija:

mr Martina Lukić, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije, e-mail: martina.lukic@mntr.gov.me  

Univerzitet Crne Gore

mr Filip Petrović, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije, e-mail: fpetrovic@ucg.ac.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: