novo

Produžen rok prijave i odbrane master radova, odobreni apsolventski rokovi

Na redovnoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore (UCG) kojom je predsjedavao rektor prof. dr Vladimir Božović, na zahtjev Studentskog parlamenta UCG, produžen je rok prijave i odbrane master radova studentima dvogodišnjih studija, do 1. decembra.

Odobrena su i dva dodatna ispitna roka studentima završne godine osnovnih i specijalističkih studija kojima je do završetka studija ostao jedan nepoložen ili neprijavljen predmet.

Prilikom donošenja navedenih odluka Senat se rukovodio činjenicom da su dodatni ispitni rokovi bili organizovani i prethodne dvije studijske godine, te da to nije poremetilo funkcionisanje organizacione politike fakulteta u pogledu upisa, rokova i organizacije semestra.

Kako je najavljeno, prijava ispita za prvi dodatni rok predviđena je za 25. septembar, a organizacija ispita za 26. septembar.

U drugom dodatnom roku, prijava ispita će se vršiti 2. oktobra, a ispiti će biti organizovani 3. oktobra.

Verifikacija ocjena na vijećima izvršiće se, u prvom roku, zaključno sa 27. septembrom, dok u drugom roku, zaključno sa 4. oktobrom.

Izdavanje uvjerenja o završenim studijama vršiće se 28. septembra, odnosno 5. oktobra.

Nakon razmatranja prijedloga organizacionih jedinica Univerziteta i Senata po Javnom (eksternom) oglasu Univerziteta za angažovanje u nastavi u studijskoj 2023/24, Senat je na istoj sjednici donio odluku o angažovanju u nastavi za pomenutu studijsku godinu.

Prilikom odlučivanja u obzir su uzete racionalizacija troškova i što veća pokrivenost nastave sopstvenim kadrom. U cilju očuvanja kvaliteta nastave vodilo se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti kojoj pripadaju predmeti za koje se konkurisalo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: