novo

RASPISAN KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2021.GODINU

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu, imenovana rješenjem Predsjednika Opštine Pljevlja, br. UPI-01-018/21-421/1 od 11.08.2021. godine raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja, koje u svom statutu imaju kao jednu od djelatnosti i oblast u kojoj konkurišu za dodjelu sredstava, a koja je utvrđena Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti.

Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike konkursa, kao i metodološkog postupka, kojim će Komisija izvršiti pravičnu selekciju projekata NVO-učesnika konkursa, propisani su izgled i sadržaj obrazaca.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja, zaključno sa 17.09.2021. godine do 15 h.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: