Nova pravila za polaganje maturskih i stručnih ispita

Učenici završnih razreda srednjih škola u Crnoj Gori ove godine će polagati maturske i stručne ispite po novim pravilima, u vezi sa kojima se upoznaju od nedavno. Ovih dana izjašnjavaju se o predmetima koje će polagati, kao i nivoima provjera znanja.

U školskoj 2020/2021. godini maturski ispit za opštu gimnaziju i stručni ispit u četvorogodišnjim srednjim stručnim školama će se sastojati od dva obavezna predmeta i jednog predmeta po izboru učenika. Za učenike četvorogodišnje stručne škole treći predmet je stručna teorija, za koji je napravljena modularizacija više programa.

Obavezni predmeti su maternji jezik i književnosti /albanski jezik i književnosti, kao i matematika ili prvi strani jezik. U odjeljenjima u kojima se organizuje program matematičke gimnazije obavezni nastavni predmeti su maternji jezik i književnost, kao i analiza sa algebrom. U odjeljenjima filološke gimnazije đaci će kao obavezne predmete polagati maternji jezik i književnost i prvi strani jezik. Sve obavezne predmete, osim maternjeg jezika i književnosti, učenik može da polaže na osnovnom ili višem nivou, u skladu sa ispitnim katalogom.

“Nastavni predmet po izboru učenika u gimnazijama, odnosno stručne teorije, predmeta u stručnim školama, se polaže u pisanoj formi, u skladu sa ispitnim katalogom odgovarajućeg obrazovnog programa”, pojašnjeno je iz ICCG.

Kao predmete od značaja učenici u Crnoj Gori od školske 2020/2021 mogu birati i drugi strani jezik (ruski, francuski, italijanski ili njemački), kao i latinski jezik.

Izmjenama Zakona utvrđeno je da na stručnom ispitu, umjesto dosadašnja četiri predmeta, đaci takođe polažu tri. Svi učenici iz opšteobrazovnog dijela stručnog ispita polažu maternji jezik i književnost, a biraju i matematiku ili prvi strani jezik na osnovnom ili višem nivou.  To, prema objašnjenju ICCG-a, omogućava ujednačavanje zahtjevnosti maturskog i eksternog stručnog ispita i stvaranje uslova da učenici koji završavaju četvorogodišnje srednje obrazovanje pod istim uslovima nastavljaju obrazovanje na fakultetima. Stručni dio ispita čini stručno-teorijski predmet, odnosno stručna teorija. Učenici koji polažu eksterni stručni ispit neće, kao do sada, raditi stručni rad. To će raditi samo đaci koji su se odlučili da odmah po završetku srednje škole idu na tržište rada i polažu interni stručni ispit. Izmjene će omogućiti da stručni ispit bude u potpunosti eksteran, u organizaciji Ispitnog centra. Zbog izrade stručnog rada, ovo do sada nije bilo moguće realizovati u potpunosti.

Do novog načina polaganja ispita došlo je usljed izmjena i dopuna Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju, još 2017. godine, a primjena je planirana i pripremana još od tada za ovu generaciju maturanata. Na osnovu obrazovnih programa, ICCG je još prethodne školske godine napravio ispitne kataloge za polaganje pojedinih predmeta.

“Pripremljene ispitne kataloge je odobrio Nacionalni savjet za obrazovanje i time su postali dostupni za generaciju kandidata na koju se odnose, upisanu 2017/2018. godine”, kazali su u Ispitnom centru.

Na sajtu ICCG-a nalaze se i ogledni testovi ispita stručna teorija za sedam modularizovanih obrazovnih programa, urađeni još prije dvije godine. Riječ je o obrazovnim programima: elektrotehničar energetika, ekonomski tehničar, pravno-administrativni tehničar, arhitektonski tehničar, restorater, tehničar mehatronike, kao i tehničar modnog dizajna. Najavljeno je da se narednih godina planira parcijalno uvođenje modularizovanih programa (najprije devet, potom osam). Za obrazovne programe, koji nijesu modularizovani ispit će biti realizovan, kao do sada, uz korišćenje postojećih ispitnih listića, u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje.

Školskim kalendarom za 2020/2021. godinu, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, određeni su termini za polaganje u junskom roku. Navodi se da će ispit iz maternjeg jezika i književnosti/albanskog jezika i književnosti biti održan 17. aprila, iz stranog jezika 8. maja, a polaganje iz matematike 12. maja. Polaganje predmeta od značaja, odnosno stručne teorije zakazano je za 9. jun.

O načinu polaganja mature đaci u pojedinim školama su, prema tvrdnjama roditelja, obaviješteni tek posljednjih dana, a rok je bio da se do danas izjasne koje predmete i novi polaganja biraju. Bilo je škola koje su đake o svemu informisali u decembru, ali dovoljno informacija nemaju ni djeca ni roditelji, a ni neki prosvjetni radnici, koji bi trebalo da upute đake u ono što ih očekuje. Jednostavan način za informisanje može biti i sajt Ispitnog centra Crne Gore, gdje su objavljene informacije, kao i ispitni katalozi.

O izmjenama načina polaganja maturskih i stručnih ispita portal Roditelji.me je objašnjenja zatražio i od nadležnih iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali za sada nisu dobili odgovore.

Zanimalo ih je da li se, uprkos zakonskim rješenjima, moglo odložiti uvođenje ovih izmjena, da li su škole na vrijeme dostavile djeci sve informacije, kao i šta za maturante znači izbor osnovnog ili višeg nivoa i kako to može uticati na dalje školovanje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

%d bloggers like this: